Σχετικά με τον Όμιλο Ατάλλα

Η δραστηριότητα του Ομίλου στην Ελλάδα προσανατολίζεται στις κατασκευές πολυκατοικιών και πολυτελών κατοικιών στον χώρο της Πελλοπονήσου και κυρίως στην Αχαΐα, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Όμιλος στο ιστορικότου εκτός από ιδιωτικά έργα, έχει και ανεγέρσεις σχολείων, τουριστικών περιπτέρων,έργα ύδρευσης, δημοτικούς αλλά και εθνικούς δρόμους και παντός είδους δημόσια κτίρια με τα οποία ακόμη ασχολείται στις περιοχές της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας. Η αρχιτεκτονική των έργων, η ποιότητα της κατασκευής και η προσήλωση ολόκληρου του εργατικού δυναμικού σε αυτά καθιέρωσε την εταιρία σαν τη πιο έμπιστη τόσο σε ασφάλεια όσο και στη γρήγορη αποπεράτωσητων αναλαμβανόμενων έργων.

Κατασκευαστική Εταιρία