Εγγραφή στο Newsletter

Δημοσκόπηση

Στην αγορά νέας κατοικίας ,τι κοιτάτε περισσότερο


Αποτελέσματα

Ακολουθήστε μας !!!

Find us on FacebookFollow us on TwitterJoin our channel on Youtube

Συνδεδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αντιπαροχές

Share

Η αντιπαροχή είναι ένα είδος συναλλαγής που συμφέρει τον οικοπεδούχο και αυτό διότι κερδίζει στο διπλάσιο την πραγματική εμπορική αξία του οικοπέδου του ,αποκτώντας ακίνητα και αφήνοντας παράλληλα τον Όμιλο Ατάλλα να επωμιστεί όλες τις ευθύνες για την ολοκλήρωση και την άμεση παράδοση της κατασκευής.

Το ποσοστό των τετραγωνικών μέτρων που αντιστοιχεί σε κάποιον οικοπεδούχο καθορίζεται με βάση την πραγματική αξία του οικοπέδου και του όρους δόμησης (συντελεστές δόμησης, κάλυψης, ύψους, κλπ.).

Βασικό ρόλο στην αντιπαροχή παίζει η αξιοπιστία της εταιρίας μας  στην ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος έργου αλλά  και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε . Η καλή συνεργασία μεταξύ του οικοπεδούχου και του Ομίλου Ατάλλα, την οποία τα στελέχη της εταιρίας μας εγγυούνται  , είναι απαραίτητη και αυτονόητη για την αποπεράτωση της οικοδομής.
Αν είστε οικοπεδούχος, ρωτήστε μας τι μπορεί να κτιστεί μέσα στο οικόπεδό σας.

Ο Όμιλος Ατάλλα ενδιαφέρεται επίσης για αγορές οικοπέδων για την ανέγερση πολυτελών κτιρίων σεβόμενοι απόλυτα το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Powered by UPweb